Mimosoudní řešení

Mimosoudní řešení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34."
Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

Out-of-court settlement

In the event of consumer dispute between us and the consumer, which cannot be resolved by mutual agreement, the consumer may submit a proposal for out-of-court settlement to identified subject, the Czech Trade Inspection, Central Inspectorate – section ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, , data mail box ID: x7cab34."

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

Riegrova 11
Pondělí až pátek
8:00 - 18:00
Sobota
8:00-12:00
nebo dle telefonické domluvy